Odstranění graffiti Olomouc

Odstranění graffiti Olomouc

Odstraňování grafiti provádí firma A SERVIS LIPKA na celém území České a Slovenské Republiky, Rakouska a Německa. Největší nárůst v současné dobé spojený s odstraňování grafitu v ČR je i v regionu Olomouc. Při odstraňování se objevuje problém a to ten, že většina grafitů se nedá vůbec odstranit anebo odstranění je jen částečné. Úspěšnost při odstranění grafity z povrchu, který nebyl ošetřen antigraffiti náteřem, se pohybuje od 60 – 90%. Největší problém vzniká u typů povrchů ušlechtilých materiálů (mramor, teraco, žula, přírodní kámen), jelikož se sprejová barva může dostat hluboko do struktury a její odstranění je složité. U fasád a strukturovaných povrchů, které jsou bez antigraffiti ochrany, dochází při snaze o odstranění grafiti také k odstranění barvy fasád. Při odstraňování grafity se postupuje následovně. Graffity se pokusíme zeslabit na co největší možnou míru a potom místo zamalujeme fasádní barvou. Použitím antigraffiti ochrany lze předejít komplikacím, které vznikají při snaze graffiti odstranit. Antigraffiti nátěr zaručí dokonalé a úplné odstranění grafitů ze všech ploch a povrchů.  Pokud nechcete, aby při odstraňování grafiti došlo k poškození povrchu fasády nebo její barvy, jediná možnost je použití antigraffiti nátěru. Jedná se o 100% ochranu před grafity. V případě hladkých povrchů se nanášejí 3 vrstvy antigraffiti ochrany a u nerovných, strukturovaných a porézních povrchů je zapotřebí 6 až 12 vrstev. Pokud Vám naše firma zajistila antigraffiti nátěr nebo nástřik, jsme schopni na jakémkoliv místě v České a Slovenské republice a i v Rakousku odstranit graffiti, které se na Vaší budově vyskytly, do 14 dnů v jakémkoliv rozsahu. Rychlé odstranění graffity z budovy je také velmi důležité i pro to, že pouliční umělci chtějí, aby jejich díla byla trvale vystavena a když pak vidí, že jejich grafity jsou rychle a jednoduše odstraněny, tak jdou hledat jinam.  Naše firma odstraňuje grafity v regionu Olomouc, za 190,- Kč/m2 – tato cena je přibližně na 70% ceny konkurence, Atigraffitové nátěr a ochrana v Ústí nad Labem je za bezkonkureční cenu od 60-90,- Kč/m2 – tato cena je přibliženě na 40% ceny konkurence. Následný servis provádíme prakticky zdarma. Odstranění grafitu v Ústí nad Labem z naší AGN /antigraffitová ochrana/ – je již pouze za 110,- Kč/m2 – přijedeme i na 20 cm2, a zcela zdarma dáme na odstraňované místo novou AGN. Srovnejte prosím tuto službu s konkurencí.

Taky Vám pomůžeme zbavit se Vašich ošklivých graffitů, dejte nám o sobě znát a kontaktujte nás na týchto telefónnich číslech.

Odstranění graffiti v Ústí nad Labem

Odstranění graffiti v Ústí nad Labem

Odstranění graffiti v Ústí nad Labem – Naše firma se zabývá odstraňováním graffiti na celém území České a Slovenské Republiky, Rakouska a Německa. Největší nárůst v současné době je spojený s odstranění graffiti v Ústí nad Labem. Problém s grafity je spatřen převážně v jejich obtížném odstranění. Buď se nedají odstranit vůbec, nebo jen částečně. Při odstraňování grafiti z povrchů, které nejsou ošetřeny antigraffiti nátěrem nebo nástřikem je nutné upozornit na to, že úspěšnost odstranění grafitů se pohybuje od 60 – 90 %. U některých typů povrchů ušlechtilých materiálů (převážně se jedná o povrchy z mramoru, teraca, žule a přírodního kamene) se sprejová barva může dostat hluboko do struktury a je problematické ji dokonale odstranit. Pokud odstraňujeme graffiti z fasád a strukturovaných omítek, které nebyly ošetřeny antigraffiti nátěrem, je zapotřebí počítat s tím, že bude odstraněna i barva fasády. Naše firma při práci, která směřuje k odstranění grafitů, postupuje tak, že se pokusí grafity co nejvíce zeslabit a na místo nanese fasádní barvu. Problémům s odstraňováním graffity se dá předejít využitím antigraffiti ochrany. Po ošetření fasády antigraffiti nátěrem je zaručena její 100% ochrana před graffiti. V případě odstranění grafiti nedochází k poškození povrchu. 3 vrstvy antigraffiti nátěru jsou nanášeny na hladké povrchy. Pokud se jedná o nerovné, strukturované a porézní povrchy je nutné, aby vrstev nátěru bylo více. Doporučuje se 6 až 12 vrstev antigraffiti ochrany. V případě výskytu grafitů na Vaší budově Vám firma A SERVIS LIPKA zajistí na jakémkoliv místě v České a Slovenské republice a v Rakousku odstranění graffiti v jakémkoliv jejich rozsahu do 14 dnů. Ze získaných zkušenosti můžeme tvrdit, že pokud bývají graffity včas a rychle odstraněny, jejich autoři zjistí, že jejich díla nemají trvalou platnost a pokusí se hledat jiný objekt, na kterém jejich umělecká díla trvale vydrží. Naše firma odstraňuje grafity v regionu Ústí nad Labem,

Za 190,- Kč/m2 – tato cena je přibližně na 70% ceny konkurence, Atigraffitové nátěr a ochrana v Ústí nad Labem je za bezkonkureční cenu od 60-90,- Kč/m2 – tato cena je přibliženě na 40% ceny konkurence. Následný servis provádíme prakticky zdarma. Odstranění grafitu v Ústí nad Labem z naší AGN /antigraffitová ochrana/ – je již pouze za 110,- Kč/m2 – přijedeme i na 20 cm2, a zcela zdarma dáme na odstraňované místo novou AGN. Srovnejte prosím tuto službu s konkurencí.

I Vám pomůžeme odstranit Vaše graffiti. Stačí, když vyplníte náš kontaktný formulář přímo  ZDE a my rádi odpovíme na všechny Vaše dotazy. Odstranění graffiti v Ústí nad Labem

Odstranění graffiti Pardubice

Odstranění graffiti Pardubice 

Pravidelné servisní služby, spojené s odstraňováním graffiti, jsou realizovány naší firmou na celém území České a Slovenské Republiky, Rakouska a Německa. V České republice zaujímá odstranění grafitů v regionu Pardubice velký nárůst a vandalové v Pardubicích o sobě prostřednictvím tagů a grafitu dávají nepříjemně vědět. Problém s grafity spočívá v tom, že se je nedaří odstranit vůbec nebo pouze jen z malé části. Velmi záleží, na jakém podkladu jsou grafiti nastříkány a jestli se jedná o místo, které bylo ošetřeno antigraffiti nátěrem. Pokud se odstraňují grafity z povrchu, který nebyl ošetřen antigraffiti nátěrem nebo nástřikem, úspěšnost odstranění je v rozmezí 60 až 90%. Odstranění grafiti z povrchů, který je například z mramoru, žuly nebo přírodního kamene – povrchy ušlechtilých materiálů – se stává velmi problematické, neboť sprejová barva se dostane hluboko do struktury povrchu. V případě, že se snažíme odstranit graffity z fasád a strukturovaných povrchů, které nejsou ošetřeny antigraffiti nátěrem, odstraníme i samotnou barvu fasády. Při odstraňování grafitů postupujeme tak, že graffiti zeslabíme na co největší možnou míru a místo zamalujeme fasádní barvou. Antigraffiti nátěr umožňuje odstranění grafitů ze všech ploch a povrchů se 100% úspěchem. Je to jediný možný způsob, jak předejít potížím při odstraňování grafifi, a zaručuje úplné odstranění graffiti bez následného poškození povrchů a jejich barvy. Na hladké povrchy se zpravidla nanáší 3 vrstvy antigraffiti nátěru. V případě nerovných, strukturovaných a porézních povrchů doporučujeme 6 – 12 vrstev antigraffiti ochrany. Pokud Vám naše firma zajistí antigraffiti nátěr či nástřik na Vaší budově, dokážeme kdekoliv v České a Slovenské Republice a i v Rakousku odstranit graffiti do 14 dnů, ať se jedná o jakýkoliv rozsah grafitů. Včasné a rychlé odstranění graffiti může zajistit i to, že Vám na budovy grafity nikdo nebude malovat. Pouličním umělcům jde převážně o to, aby jejich graffity byly veřejnosti s trvalou platností na očích, a když zjistí, že jejich dílo je možné velmi rychle odstranit, tak jdou se zpravidla realizovat někam jinam.

Pro více informací prosím navštivtě naši stránku i  ZDE.

Odstranění graffiti v Pardubicích

Odstranění graffiti v Pardubicích 

Servisní činnost  spojená s odstraňováním grafitů firma A SERVIS LIPKA realizuje na celém území České a Slovenské Republiky, Rakouska a Německa. Největší objem práce provádíme v Praze a jejím okolí. Dost velký objem práce připadne na odstranění graffiti v Pardubicích. Problém s grafity spočívá v tom, že celá řada grafitů nelze odstranit vůbec nebo je jejich odstranění jen částečné. Především záleží, na jakém podkladu jsou grafiti nastříkány a jestli je fasáda, stěna nebo jiné místo je ošetřeno antigraffiti nátěrem. Úspěšnost odstranění grafiti z povrchů, které nebyly ošetřeny antigraffiti nátěrem, je 60 až 90%. V případě některých typů povrchů ušlechtilých materiálů, jako je například mramor, teraco, žula či přírodní kámen, se sprejová barva dostane hluboko do struktury a následné odstranění je velmi problematické. Po odstranění graffity mohou na povrchu zůstat stíny, které se nepodaří odstranit ani při opakovaných pokusech, a je zapotřebí objednat si práci jiné odborné firmy, například kameníky, kteří mramor musí krystalizovat. Při odstranění graffiti v Pardubicích z neošetřených povrchů fasád a strukturovaných omítek je nutné počítat s tím, že dojde i k odstranění barvy fasády. Při práci s grafity se postupuje tak, že se grafiti zeslabí na největší možnou míru. Následně je místo zamalováno fasádní barvou. Pokud by se graffity zamalovaly ihned bez jejich odstranění, nebude to mít dobrý výsledek, jelikož graffiti po zaschnutí barvou prostoupí a jsou vidět jeho původní kontury. Antigraffiti ochrana dokáže předejít problémům, které vznikají při odstraněním graffiti, a zaručí dokonalé a 100% odstranění grafitů ze všech povrchů.  Tato ochrana je jedinou možností, jak zabránit poškození povrchu fasády nebo její barvy při odstraňování grafiti. Hladké povrchy se ošetřují 3 vrstvy antigraffiti ochrany a na nerovné, strukturované a porézní povrchy je nutné nanést 6 až 12 vrstev. V případě, že jsme provedli antigraffiti ochranu  na Vaší budově, jsme schopni na jakémkoliv místě v České a Slovenské republice a i v Rakousku odstranit graffiti do 14 dnů v jakémkoliv jejich rozsahu.

Totožný servis je prováděn na odstranění grafity v Pardubicích, také zde máme naneseny antigraffitové ochrany a nátěry Pardubice.

Máte i Vy graffiti, který špatí Vaši fasádu a neumíte si rady? Kontaktujte nás, dejte o sobě znát a my rádi pro Vás připravíme finanční návrh na opravu Vašeho majetku. Přímo po kliknutí  ZDE vyplňte prosím náš kontaktný formulář.