Odstranění graffiti, nátěr antigraffiti a fasádní barvou Blansko

Odstranění graffiti, nátěr antigraffiti a fasádní barvou Blansko – Odstranění, čištění a likvidace graffiti, nátěr fasády, nátěr antigraffitové ochrany – Při této zakázce  ze dne 2.9.2013 jsme zákazníkovi zajišťovali odstranění graffiti a následné ošetření povrchu antigraffitovou ochranou. Na odstraněni graffiti se použilo tři kusy odstraňovače na grafity a 8 l antigraffitového nátěru.

Na grafiti jsme nejdříve nanesli velmi účinný odstraňovač grafitů, který jsme nechali chvíli působit. Za použití vysokotlakého zařízení se grafity společně s chemií smyly. Povrch, ze kterého jsme odstraňovali graffiti, byl dříve ošetřen neznámou ochranou, kterou zajistila jiná firma a tato ochrana byla nanese již před delší dobou, proto námi provedené odstranění graffiti se nepodařilo s maximální úspěšností. Na základě našeho snažení byly graffiti odstraněny z 70%. Jakmile jsem odstranili grafity, co nejvíce to bylo možné, provedli jsme nátěr povrchu v Blansku fasádní barvou, která nám byla dodána přímo zákazníkem. Fasádní barvu jsme nechali důkladně zaschnout a poté následovalo ošetření antigraffitovou ochranou. Nanášeli jsme antigraffitový nátěr Blansko na oba štíty domu. U hladkých povrchů tento nátěr nanášíme zpravidla ve 3 vrstvách. U více savých a porézních materiálů jsme nuceni nanést mnohem více vrstev. V tomto případě se počet vrstev antigraffitového nátěru pohybuje v rozmezí 6 až 12 vrstev. Nejhůře se antigraffitovým nátěrem ošetřují povrchy z velmi silných strukturovaných materiálů, jako jsou například povrchy z umělých kamenů, obkladů. Zde doporučujeme nanést minimálně 9 vrstev antigraffitového nátěru.

Antigraffitová ochrana, nátěr proti graffiti Přerov

Antigraffitová ochrana, nátěr proti graffiti Přerov a Kroměříž – ochranný nátěr fasády proti graffiti Přerov a Kroměříž a sprejovému znečištění Přerov a Kroměříž a spreyerskému vandalismu Přerov a Kroměříž – Zakázka, kterou jsme po zákazníka zrealizovali, se týkala nanesení antigraffitové ochrany v podobě antigraffitového nátěru, který jsme nanášeli na sokl domu a na štít domu nad soklem. Na zakázce pracovali tři zaměstnanci naší firmy v celkovém čase 8 hodin.

Před nanesením antigraffitového nátěru jsme nejprve museli povrch, který měl být ošetřen touto ochranou, kvalitně očistit od veškerých nečistot. Na ošetření soklu jsme nanesli 9 vrstev antigraffitové ochrany a štít domu jsme ošetřili 3 vrstvy antigraffitového nátěru. Antigraffitový nátěr Přerov a Kroměříž je jediný možný způsob, jak předejít komplikacím, které vyplývají z odstraňování grafitů. V případě, že si zákazník nechá zajistit naší firmou antigraffitovou ochranu, po celou dobu životnosti této ochrany, která se pohybuje kolem 4 až 6 let, mu bude prováděn servis odstranění grafiti. Tento servis spočívá v tom, že pokud se na fasádě, omítce nebo na jiném povrchu objeví graffiti, tak nás zákazník kontaktujete telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu na naši e-mailovou adresu centrala@a-servislipka.cz a my za ním ihned přijedeme, pokud to ovšem dovolí klimatické podmínky.

Průběh zakázky proběhl bez jakýchkoliv komplikací. Ze strany zákazníka byla zaznamenána spokojenost s námi vykonanou prací.

Čištění a odstraňování graffiti

Čištění a odstraňování graffiti Uherské Hradiště – likvidace, čištění graffiti Uherské Hradiště – práce na odstranění graffiti Uherským Hradišti se uskutečnily 5. září 2013 Tři naši zaměstnanci realizovali odstranění graffiti v celkovém čase 7 hodin. Při zakázce se spotřebovalo 26 kusů odstraňovače grafitů, který k těmto účelům běžně používáme.

Čištění a odstraňování graffiti Uherské Hradiště – Při této akci jsme provedli čištění a odstraňování graffiti Uherské Hradiště z fasády bytového domu, dále jsme odstraňovali grafity i ze štítů domu a dvou dveří u zadního vchodu. Na graffiti jsme nanesli chemii, kterou k odstranění grafitů používáme, a nechali jsme ji chvíli působit. Poté jsme ji společně s graffiti odstranili z povrchu za použití vysokotlakého zařízení a vody. Odstranění graffiti se nám podařilo na 100%, ale stalo se to, že na staré fasádě zůstaly vyčištěné mapy od vysokotlakého zařízení. Zákazník byl i tak s naší prací velmi spokojený. Předejít problémům s jakýmkoliv odstranění grafitů se dá za pomoci antigraffitové ochrany, kterou zajišťujeme v podobě antigraffitového nátěru nebo nástřiku Uherské Hradiště. Díky této ochraně před graffity dokážeme odstranit i sebemenší graffiti, které půjdou bez jakýchkoliv komplikací na 100% odstranit, a nebude zapotřebí řešit opravu malby a jiné úpravy fasády. Další výhodou antigraffitové ochrany je, že chrání fasádu před nepříznivými povětrnostními vlivy, nepropustí žádnou vlhkost a dá se jednoduše očistit od různých nečistot.

Odstranění graffiti absennce anti-graffitové ochrany Přerov a Kroměříž

Odstranění graffiti absennce anti-graffitové ochrany Přerov a Kroměříž – zakázku na odstranění graffiti Přerov a Kroměříž jsme uskutečnili 5. září 2013. Práci vykonal jeden zaměstnanec naší firmy a trvala 1 hodinu. Při práci s graffiti bylo spotřebováno 5 kusů odstraňovače grafitů ve spreji.

Odstranění graffiti absennce anti-graffitové ochrany Přerov a Kroměříž – Grafiti Přerově a Kroměříži jsme odstraňovali z plochy, která dříve nebyla ošetřena antigraffitovou ochranou. Jednalo se o plochu 6 m2. Na grafity jsme nejprve museli nanést chemii na odstranění graffiti. Tuto chemii jsme nechali chvíli působit a poté pomocí houbičky jsme ji rozetřeli a společně se sprejovou barvou byla smyta za využití vysokotlakého zařízení s vodou. Při zakázce na odstranění graffiti Přerov a Kroměříž jsme tentokrát nenanášeli antigraffitovou ochranu. Podotknout musíme její důležitost vzhledem k zamezení komplikací vyplívající z odstraňování grafitů. Antigraffitová ochrana zaručí dokonalé, bezproblémové a úplně zbavení povrchu fasád, omítek a podobně jakýchkoliv grafitů. Na první pohled je také poznat, na kterém místě je povrch ošetřen antigraffitovou ochranou, jelikož nátěr je pololesklý a chová se jako lak. Tím mohou vandalové přijít na to, že jejich díla na povrchu fasád nebudou mít dlouhodobou životnost a radši se půjdou realizovat na jiné místo. Zakázku jsme zrealizovali podle očekávání a podle přesných technologických postupů. Zákazník neměl k naší provedené práci žádné výhrady a s konečným výsledkem byl velmi spokojený.