Vchod do baru po nájezdů graffitových vandalů vyžadoval odborné odstranění od „Anti graffti Praha“

jak odstranit graffitiNěkdo moudrý kdysi řekl, že se v zásadě dá reagovat na všechno kolem nás dvěma způsoby – buď jsme na danou situaci připraveni, takže víme co nás čeká, a nebo se o danou situaci začneme zajímat, až když se objeví a překvapí nás. Legitimní jsou ovšem oba přístupy a při jejich volbě rozhoduje nejen konkrétní osobnost, ale také celá řada přítomných faktorů. 

Když se na tyto různé faktory pozorně zaměříme, dá se z nich poměrně rychle vyčlenit a konkretizovat i jeden z aktuálních fenoménů, který se vlastně v naší blízkosti objevuje denně, přičemž jeho intenzita neustále narůstá. Ano, tímto fenoménem je bezesporu graffiti.

Na tyto prapodivné a neurčité obrazy narážíme prakticky všude. Zřídka kdy na těchto výjevech něco rozeznáme. Jindy jsou to pouze tzv. tagy – tedy něco jako šifry či podpisy konkrétních sprejerů. Stává se to zcela výjimečně, ale někdy se v našem zorném poli objeví i docela smyslupně vytvořené barevné plochy, ale to se skutečně jedná o ojedinělou raritu.

Z drtivé…

čím odstranit graffitiZ drtivé většiny se jedná pouze o ohyzdné čmáranice a sprejerský bezohledný vandalizmus. Na tomto „uměleckém“ cynizmu je podstatná jiná skutečnost. Díky sprejerům jsou fasády, zídky, schody, mosty, podchody a dokonce i historické památky znehodnoceny do takové míry, že vyžadují náročné čištění. Což samozřejmě není zadarmo!

Právě nyní a na tomto místě se dostáváme k dvojici výše zmiňovaných přístupů. Velmi pracné a finančně náročné čištění sprejových barev z postižených míst představuje první z nich. Ten druhý přístup má ovšem zcela jinou podobu. Tou je jednoznačně účinná a předvídatelná prevence. Jedná se o promyšlený krok, který tato inkriminovaná místa spolehlivě před dalšími nájezdy graffitových vandalů ochrání.

Zůstává tedy pouze na majiteli konkrétní nemovitosti, jak se k těmto vandalským, často až kriminálním praktikám – všeobecně známé pod pojmem „graffiti,“ postaví. Aby toho všeho ještě nebylo málo, i samotné graffiti se dá vnímat dvojím metrem.

Z jedné…

cena odstranění graffitiZ jedné strany se bezesporu jedná o projev čirého vandalizmu. Ale na straně druhé může být někým vnímán jako projev tvořivého a svobodného projevu. Který touží vyjádřit, vymyslet a zrealizovat něco zajímavého. Ovšem potom se již musí jednat o konkrétním místě, kde by toto graffiti mohlo vzniknout.

V drtivém procentě případů se ovšem tyto vandalské projevy nesetkávají s pochopením a porozuměním ve svém okolí, takže se je nešťastní majitelé snaží zlikvidovat. Mezi úklidové firmy, které postižené stěny a fasády od graffiti čistí – patří rovněž i profesionální úklidová společnost A SERVIS LIPKA, která graffiti nejen precizně odstraňuje, ale zoufalým majitelům těchto objektů poskytuje rovněž pomoc v podobě účinné prevence a dokonalé ochrany do budoucnosti.

Úklidová…

kvalitní odstranění graffitiÚklidová a čistící společnost A SERVIS LIPKA je firma s více jak dvacetiletou tradicí, která se věnuje profesionálním úklidovým službám nejrůznějšího charakteru. Kromě odborné likvidace a prevence  graffiti, nabízí hloubkové strojové čištění koberců, podlah, mytí a leštění oken, výloh a všech i těžko přístupných prosklených ploch, přičemž není pro tuto firmu problém ani práce ve výškách. Další jejich úspěšnou a účinnou činností je likvidace plísní. Včetně zdravotní certifikace nezávadnosti při jejich odstraňování. Všechny tyto služby tato špičková úklidová společnost provádí jak v České republice a na Slovensku, tak také v Rakousku a Německu.

Společnost A SERVIS LIPKA, s.r.o., odstraňování graffiti Praha, nejen že graffiti cíleně likviduje, čistí fasády a provádí ochranné nátěry či antigraffitové nástřiky, ale i realizuje originální projekt s názvem – Systém čistých budov. –

Jedná se o program odborné a mimořádně účinné prevence, která ve spojení s moderní antigraffitovou ochranou garantuje schopnost – rychle odstraňovat nově vznikající graffiti za zlomek ceny.

Společnost…

přípravky na odstranění graffitiSpolečnost A SERVIS LIPKA je na dnešním trhu vnímána jako jediná profesionální úklidová a čistící firma. Která svým klientům garantuje vysokou a trvalou kvalitu antigraffitového systému ochrany fasád a zdiva. Přičemž tyto služby realizuje za nejnižší ceny.

Při správném a samozřejmě kvalitním odstraňování graffiti se jedná o činnost realizovanou na vysoké profesionální úrovni a podle ověřených technologických postupů. Například při čištění graffiti z materiálů, jakými jsou mramor nebo žula, je hned na začátku nutno počítat s tím, že sprejové barvy pronikají až do hloubky těchto materiálů.

Na kamenných fasádách tohoto typu se proto často objevují skvrny a fleky, které vznikly působením agresivních sprejových barev. V těchto případech je jediným technickým řešením využití služeb specializované odborné firmy. Která dokáže takto znečištěné fasády vyčistit. Jedná se o proces tzv. krystalizace. Během kterého se odstraňuje celá zasažená vrstva se sprejovou barvou tak, že v samotném finále zůstane pouze dokonale čistý kámen.

Problémy…

odstranění graffiti z fasádyProblémy ovšem vznikají i u ostatních typů fasád. Přes šetrný postup odborníků se při čištění graffiti odstraní částečně i původní fasádní nátěr. I zde je příčinou agresivita používaných sprejových barev. Zcela flustrovaný majitel často obratem „sáhne“ po štětci a barvě, ve snaze tyto nesmyslné čmáranice zatřít. Krátkou dobu se přitom zdá, že se to podařilo – ovšem zdání klame…

Agresivní složení graffitových barev začne postupně na přemalované ploše prosvítat. Přičemž netrvá dlouho a objeví se znovu. Nezřídka se stává, že tyto vystupující barevné mapy vypadají ještě hůře než na začátku. Klient je potom těmito okolnostmi donucen vyhledat odbornou pomoc, která se dokáže o graffiti postarat a zcela jej zlikvidovat.

Mimochodem, doporučené technologické podmínky této odborné činnosti jsou přímo závisle na okolních klimatických podmínkách. Profesionální společnost Praha graffiti, čištění odborně odstraňuje graffiti při venkovních teplotách, které neklesnou pod +10°C.

V souhrnu…

odstranění graffiti z cihelV souhrnu všech těchto technologických návodů a rad – jak si s graffitovým vandalizmem poradit – vyplývá, že nejlepší a nejúčinnější zbraní je prevence, resp. speciální antigraffitová ochrana. Neboť právě ochranný nátěr spolehlivě zabrání sprejerům v jejich další bezohledné činnosti. Navíc, další nezanedbatelnou výhodou této ochrany je kvalitní zabezpečení před všudypřítomným atmosferickým spadem.

Vraťme se ještě ke zmiňovanému projektu – Systém čistých budov. Díky dokonale pružné servisní činnosti, dokáže úklidová společnost A SERVIS LIPKA, s.r.o., účinná prevence a odstraňování graffiti Praha svým klientům, kteří jsou v tomto programu začleněni – poskytovat dynamicky rychlé a účinné odstranění graffiti.

Zásadní podstatou těchto kroků je odborná aplikace antigraffitového nátěru AGO, což vede k tomu, že klienta zbavíme nepříjemných starostí s novými graffitovými nástřiky a s jejich likvidací. Možná jako malý příklad mnohé napoví, když se zmíním jakým způsobem probíhá tento postup.

Pokud…

odstranění graffiti z betonuPokud při prvním odstraňování graffiti klient společnosti A SERVIS LIPKA souhlasí s nanesením speciálního antigraffitového nátěru – budou jej nové čistící práce stát pouze menší část ceny, která byla spojená s prvním zásahem – což rozhodně stojí za zbystření pozornosti. Navíc tato společnost při této příležitosti zrealizuje i obnovu antigraffitové ochrany na celé postižené fasádě.

Starostem spojených se samotným vandalským graffitovým problémem, tak lze zabránit účinnou prevencí, resp. využitím vysoce kvalitní antigraffitové ochrany. Tento systém ochrany v současné době představuje progresivní a mimořádně funkční technologický postup, který jednoznačně a úspěšně pomáhá odstraňovat sprejerské výtvory, a to přitom spolehlivě bez nepříjemného poškození zasažené fasády či plochy.

Samotný proces aplikace speciálního antigraffitového nátěru AGO probíhá následujícím způsobem. V případě hladkých ploch se většinou nanáší 3 vrstvy nátěru. Pokud se jedná o strukturovanou fasádu či plochu – tedy o povrch více pórovitý nebo celkově nerovný – technologický postup předepisuje 6 až 12 vrstev ochranného nátěru.

Antigraffitový…

antigraffitový nátěrAntigraffitový nátěr typu AGO lze aplikovat rovněž na složitější povrchy, jakým je například marmolit. V tomto případě je antigraffitová ochrana obzvlášť výhodná, neboť zůstává smutným faktem skutečnost, že z marmolitové fasády bez této ochrany se sprejová graffitová barva nedá prakticky odstranit. Zbývá poté jediné východisko – profinancovat zcela novou vrstvu marmolitu. Kromě vysoké finanční náročnosti, tak přichází na scénu další starosti se samotnou realizací a další čekání na výsledek. Ovšem s pomocí antigraffitové ochrany AGO si může zákazník zhluboka oddechnout a na tyto starosti zapomenout.

Velkou výhodou popisovaného antigraffitového nátěru je také jeho mimořádná schopnost přilnout na nejrůznější typy povrchů. Tento nátěr se dokáže „udržet“ na téměř všech materiálových plochách – výjimku z pravidla představují pouze hladké polykarbonátové povrchy, sklo a leštěné kovy. Celý proces aplikace je citlivý na klimatické podmínky – venkovní teplota by neměla klesnout pod + 10°C.

Z pohledu…

ochrana před graffitiZ pohledu funkčnosti antigraffitového nátěru je třeba zdůraznit, že se plně osvědčil u široké škály ploch a typů povrchů – spolehlivě dokáže ochránit fasády a stěny rodinných domů, průmyslové objekty, firemní sídla a instituce, dále např. historické památky, mostní stavby, podchody, či konstrukce protihlukových stěn atd.

Vždyť již dlouhou dobu není žádnou novinkou, že graffitovým vandalům není při jejich nehorázném běsnění vůbec nic „svaté!“ Takže jejich bezohlednému jednání neunikne téměř žádná, pro ně vhodná plocha… Je přitom logicky nemyslitelné – uhlídat stovky a tisíce budov, či obrovské množství ostatních objektů.

Instalace moderních technických forem ochrany, například v podobě citlivých kamer, různých snímačů, senzorů apod. zase vyžaduje nemalé finanční prostředky, které ve většině případů nepřicházejí pro běžného uživatele či majitele v úvahu, takže v tomto směru není cesta účinné ochrany zajistitelná.

Proto…

přípravky na odstranění graffitiProto firma A SERVIS LIPKA svým klientům nabízí hlavně prevenci – jako nejúčinnější způsob ochrany. Pokud totiž byl na fasádě daného objektu zrealizován speciální antigraffitový nátěr AGO. Tato společnost svému zákazníkovi garantuje, že nový pokus jakéhokoliv graffitového zvárnění bude odstraněn do 14 dnů. Tato servisní služba se aktuálně týká České a Slovenské republiky i Rakouska.

Servisní proces co nejrychlejší likvidace graffiti má úžasný dopad i na kvalitní fungování firemního programu – Systém čistých budov. Pokud se totiž nově vytvořené graffiti odstraní prakticky okamžitě – drtivá většina sprejerů své další pokysy rychle vzdává. Neboť nákup několika barevných graffitových sprejů rozhodně není levnou záležitostí, a vědomí takového „umělce,“ že jeho egoistická činnost bude vzápětí nemilosrdně odstraněna a nemůže být tak patřičně oceněna dalšími podobně smýšlejícími „umělci,“ jej velmi rychle a jednoduše donutí, aby  takto chráněné prostory jednou proždy opustil.

Rozhodně…

tipy jak odstranit graffitiRozhodně nyní nebude ke škodě věci. Pokud si společně zopakujeme pracovní postup a vlastní technologii čištění graffiti. Kterou společnost A SERVIS LIPKA, s.r.o., odstraňování graffiti a jeho prevence Praha, realizuje již více jak dvacet let. Klient si u nás dohodne podmínky, čas a místo. Všechny potřebné informace mu firma zasílá e-mailem. Takže zákazník má možnost soustředit se na jejich prostudování. Když s nimi souhlasí, je potom již na společnosti, aby zakázka proběhla k plné spokojenosti klienta.

V tomto směru je asi potřeba se zmínit – alespoň v krátkosti – o chování konkurence na domácím trhu. Odvedená práce, služby a zejména ceny, které svým klientům nabízí A SERVIS LIPKA  bývají ze strany konkurence často a rády zpochybňovány. Přitom hlavním argumentem je tvrzení, že přece existují i jiné – levnější a výhodnější alternativy…

Samozřejmě, ceny za odstranění graffiti, které A SERVIS LIPKA nabízí bývají o něco vyšší. Ale pokud jedinkrát padne A, musí být řečeno i B! Společnost totiž realizuje ve svých zakázkách nejen moderní a účinnou technologii – dokonale prověřenou praxí, která povrch postiženého místa nepoškodí. Ale naopak dokonale vyčistí, ošetří a patřičně zabezpečí.

Unikátní…

rady jak odstranit graffitiUnikátní a dokonale funkční antigraffitový AGO nátěr nemá na úklidovém trhu adekvátního soupeře, takže jeho ochrana je jedinečná. Navíc je zde originální Systém čistých budov. Který zákazníkům garantuje výjimečný, maximálně vstřícný servis odstraňování nových graffiti, a to vlastně za velice přijatelné – vlastně přátelské ceny.

Navíc společnost A SERVIS LIPKA, s.r.o., odstraňování graffiti a antigraffitová ochrana Praha vždy uplatňuje empatický přístup, který je zaměřen  k dosažení plné spokojenosti každého svého klienta. Mnohem lépe a kvalitněji se přece všem pracuje s lidským úsměvem, příjemným vystupováním a dobrou náladou, než-li s povýšenými a nemístnými poznámkami, není liž pravdou? I toto jsou signály a důkazy o špičkové kvalitě služeb A SERVIS LIPKA. Které odevzdává svým klientům. Jednoznačně ilustrují charakter a dobré jméno celé společnosti.

Takže…

nejlevnější odstranění graffitiTakže vlastní čištění a odstraňování graffiti probíhá následujícím způsobem – kvalitním chemickým prostředkem se z fasády velmi pečlivě a systematicky odstraní veškeré graffiti tak důkladně, že na ploše zůstane pouze skvrna nejasných obrysů. Plocha se poté přetře barvou, která kopíruje její původní odstín. Po celkovém vysušení společnost A SERVIS LIPKA aplikuje účinný antigraffitový ochranný AGO nátěr. Přičemž se tato vrstva stane ostrou hranicí před novými nájezdy sprejerů. Odborná činnost firmy A SERVIS LIPKA a unikátní AGO antigraffitový nátěr jsou tak součástí metody ochrany před graffiti a jeho odstraňování z fasád, což pro každého klienta představuje záruku úspěšného a spolehlivého řešení.

A přesně tento postup nedávno naše firma „naordinovala“ pro fasádu klientky, která se na nás obrátila se zoufalým přáním, abychom z průčelí jejího baru odstranili nevzhledné a stupidní graffiti. Majitelka byla nejen velmi rozčilená a zklamaná z tohoto vandalského činu, ale měla rovněž značné obavy, aby hosté takto počmáraný vzhled fasády nevztahovali na pověst samotného podniku.

Pochopitelně…

Pochopitelně jsme tyto pohnutky dobře chápali. Takže jsme její objednávku velmi rychle přijali. Přičemž jsme udělali maximum, aby se naši pracovníci její fasádě věnovali co nejdříve. Klientka souhlasila s termínem, časem i finanční kalkulací. Takže za tři dny stála dvojice našich odborníků před vchodem do baru. Který svým zjevem skutečně připomínal opuštěný a zpustlý dům někde na periferii města.

Profesionalita našich specialistů, ověřená metoda a kvalitní chemie zvládly i tento úkol velice dobře. Takže poměrně brzy zůstalo graffiti pouze zlou vzpomínkou. Po této nepříjemné události majitelka baru rovněž souhlasila s aplikací nátěru antigraffitové ochrany, takže za několik hodin byla její fasáda již dokonale chráněna před dalšími pokusy bezohledných sprejerů.

Samotná majitelka baru byla na konci naší práce nejen očividně spokojená. Ale v její tváři se dala snadno přečíst obrovská úleva. Bylo ji jasné, že další graffiti se již na její fasadě neobjeví, a pokud ano – tak to již bude záležitostí profesionálů z úklidové společnosti A SERVIS LIPKA, a ten příjemný a bezstarostný pocit  za to určitě stojí!